W wirtualnej (Nie)Rzeczywistości

Tematyka: multimedia, hazard, behawioralne
Forma zajęć: warsztat / prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min. / 45 min.

Warsztaty profilaktyczne. Świat kolorowych, ciągle zmieniających się obrazów i dźwięków przyciąga młode, spragnione wrażeń umysły. Często jest to ucieczka od szarej, ponurej rzeczywistości, w której dorastający człowiek jakoś nie może się odnaleźć. Często są to osoby niezwykle wrażliwe i inteligentne, które nie są jednak w stanie poradzić sobie z piętrzącymi się przed sobą problemami. To właśnie z myślą o takich ,,zagubionych surferach” powstał ten warsztat.

Prowadzący zajęcia psycholog ukazuje zgubny wpływ mediów elektronicznych na nasze zdrowie, samopoczucie i relacje z innymi. Angażując grupę w swobodną wymianę poglądów, uświadamia uczniom zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania komputera, telefonu komórkowego czy telewizora. Zostaje poruszony też temat hazardu, który dzięki tym właśnie urządzeniom niepostrzeżenie zbiera coraz obfitsze plony. Uczestnicy tego warsztatu dowiadują się też, jak mogą stwierdzić, czy są uzależnieni od multimediów oraz jak uchronić się przed cyberprzemocą.