Wadowice

Zespół Szkół Publicznych
w Kleczy Dolnej- warsztaty behawioralne, warsztaty cyberprzemoc

Treści interesujące, przekazane w sposób ciekawy, uzupełnione przykładami. Dobre tempo przekazu, poparte prezentacją multimedialną.

Zobacz rekomendację