Warlubie

Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc

Prowadząca […] w profesjonalny sposób prowadziła warsztaty profilaktyczne. Potrafiła zainteresować dzieci, które chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Zobacz rekomendację