Warlubie

Szkoła Podstawowa w Lipinkach- warsztaty profilaktyczne, profilaktyka uzależnień

[…] Pani Marta zachęciła do uczestnictwa nawet opornych uczniów. Rodzice z zaciekawieniem słuchali wykładu, brali udział w dyskusji. Prowadząca wykazała się doskonałą znajomością tematu. W sposób życzliwy i kompetentny przeprowadziła zajęcia.

Zobacz rekomendację