Warszawa


Szkoła Podstawowa nr 217
z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie

Warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc. Uczniowie klas II uczyli się rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, a także były motywowane do panowania nad swoimi emocjami. Uczniowie klas III uczyli się rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rówieśnikami bez użycia siły oraz wyrażania swojego zdania, obrony siebie w sposób asertywny. Umiejętności te będą dla uczniów bardzo przydatne w codziennych kontaktach rówieśniczych.

Zobacz rekomendację