Węgliniec

Szkoła Podstawowa w Węglińcu

Treści warsztatów behawioralnych są dostosowane do potrzeb uczniów. [Prowadzący] doskonale odczytuje intencje jednostki i grupy w sytuacjach trudnych, głównie dotyczących przemocy psychicznej. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych potrafi wypracować z uczniami pożądane zmiany zachowań, a na pewno zmusić uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem. Uczniowie są zachwyceni warsztatami […] i domagają się kolejnych spotkań, co z pewnością jest najlepszą rekomendacją.

Zobacz rekomendację