WIDZIMY INACZEJ DZIAŁAMY WSPÓLNIE

Tematyka: komunikacja rodzica z dzieckiem, pogłębianie więzi
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Warsztat profilaktyczny (szkolenie dla rodziców) „Widzimy inaczej działamy wspólnie” służy przede wszystkim pogłębieniu więzi rodziców z uczniami. Wydarza się to dzięki nauce  jak wspólnie planować czas wolny i określeniu korzystnych form aktywności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, który od dorosłych wymaga częstej dyspozycyjności zawodowej i większej liczby godzin w pracy. Często powoduje to zaniedbaniem relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem. Skutkiem mogą być trudności rozwojowe u dziecka oraz powstawanie zachowań ryzykownych takich jak spożywanie substancji psychoaktywnych, które zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia ciała, mienia oraz wdania się w konflikt z prawem.

Biorąc udział w warsztacie rodzice nauczą się sposobów planowania i realizowania wspólnych zajęć z dziećmi w zakresie obowiązków, zabawy jak i innych form spędzania czasu. Nabędą wiedzę z zakresu określania ram wspólnego uczestnictwa w życiu rodzinnym. Poznają także zasady dotyczące zdrowych nawyków kształtowania wspólnej przestrzeni rodziców z dziećmi.

Warsztat profilaktyczny dla rodziców odbywa się przy użyciu form aktywizujących, które zwiększają zaangażowanie uczestników co pomaga w zapamiętaniu większej ilości treści warsztatowych oraz przyswojeniu praktycznych umiejętności. Dodatkowym atutem jest budowanie wspólnoty rodziców w szkole, która może być przestrzenią do wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia. Rodzice będą mieli także okazję przećwiczyć sposoby komunikowania się z dzieckiem oraz wyrażania emocji w zdrowy i bezpieczny sposób, opartym na zasadach porozumienia bez przemocy. Dzieci, które mają dobrą relację ze swoim opiekunem lepiej radzą sobie z wyzwaniami i są mniej skłonne do popadania w uzależnienia. Dlatego warsztat profilaktyczny choć skupia się wyłącznie na relacji rodzica z dzieckiem, ma szeroko zakrojone pozytywne skutki w różnych sferach życia, od budowania relacji, przez udane życie zawodowe po polepszenie zdrowia psychicznego. Wszystkie te przestrzenie życia młodego człowieka składają się na czynniki chroniące przed uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych (profilaktyka uzależnień). Program rekomendowany jest głównie dla rodziców zainteresowanych pogłębieniem relacji ze swoimi dziećmi.

Warsztat profilaktyczny dla rodziców trwa minimum godzinę lekcyjną, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia poszerzonej wersji. Dostosowujemy formę i czas trwania do Państwa potrzeb. Zachęcamy do skonsultowania się z wybranym koordynatorem.