Wisła

Urząd Miejski w Wiśle – szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie GKRPA przeprowadzone było profesjonalnie z użyciem prezentacji wizualnej, co ułatwiało percepcję. […] Mieliśmy jako członkowie komisji możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami, oraz sposobność do zadawania pytań pogłębiających, rozwiewających nasze wątpliwości.

Zobacz rekomendację