Wisznice

Szkoła Podstawowa w Wisznicach – warsztaty profilaktyczne

Atrakcyjne formy i metody użyte podczas warsztatów nakreśliły właściwe kierunki dotyczące odbioru informacji płynących z mediów. […] Zajęcia dostarczyły również wiele cennych informacji dotyczących sposobów organizowania czasu wolnego.

Zobacz rekomendację