Wolni od agresji

Tematyka: agresja i przemoc, profilaktyka uzależnień
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min./ 45 min.

Warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc. Propozycja warsztatowa stworzona z intencją wspierania gimnazjalistów w radzeniu sobie z trudnymi i frustrującymi sytuacjami, z którymi stykają się w codziennym życiu. Brak takiej kompetencji prowadzi bowiem często do zachowań agresywnych – w tym również tych skierowanych przeciwko samemu sobie. Prowadzący porusza, między innymi, tematykę biernej agresji, syndromu ofiary oraz cyberprzemocy. Uczestnicy dzięki naszemu programowi poznają ukryte mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie aktów przemocy, a także uczą się właściwych reakcji w obliczu sytuacji konfliktowych. Integralną część warsztatu stanowią techniki relaksacyjne, które pomagają rozładowywać napięcie i zapobiegają wyładowywaniu złości na otoczeniu.