wpis do aktualności

W tym miejscu w formie krótkiej informacji,  będziemy przedstawiać Państwu informacje bieżące na nasz temat i naszej pracy ( realizacji warsztatów profilaktycznych, programów rekomendowanych, szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych, aktualnych eksperckich szkoleń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)