Wschowa

Szkoła Podstawowa w Lginiu – warsztaty profilaktyczne

Aktywne metody pracy zastosowane przez p. Dawida pozwoliły uczniom na 100% zaangażować się do udziału w warsztatach profilaktycznych. Treści przekazane przez prowadzącego były czytelne dla uczniów i zrozumiałe.

Zobacz rekomendację