(Wy)Palenie surowo wzbronione

Tematyka: wypalenie zawodowe / profilaktyka/ uzależnienia behawioralne
Forma zajęć: szkolenie
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne.

Wypalenie zawodowe staje się coraz poważniejszym problemem w polskich szkołach. Różne badania wskazują na rosnący odsetek zagrożonych tym syndromem nauczycieli, a ci ostatni coraz częściej sami określają się mianem wypalonych. Skutki tego niepokojącego zjawiska, pomimo że są na ogół rozłożone w czasie, bywają niezwykle dotkliwe. Często więc problem staje się widoczny dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Dlatego też rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być odpowiednio wcześnie prowadzona profilaktyka.

Jednocześnie z badań tych wyłania się obraz umiarkowanie optymistyczny – istnieje spora grupa nauczycieli, którzy mimo wieloletniego stażu nie przejawiają typowych objawów wypalenia: problemów ze snem czy odżywianiem, wzmożonego napięcia nerwowego, stanów lękowych, zwiększoną pobudliwością i konfliktowością czy wreszcie – szukaniem ukojenia w używkach. Bliższe przyjrzenie się tej grupie, zrozumienie jej specyfiki oraz zachowania daje solidne podstawy do stworzenia skutecznego programu oddziaływań profilaktycznych oraz korekcyjnych. I taki właśnie program Państwu proponujemy.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają kluczowe mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie i rozwój wypalenia zawodowego, a także jego psychiczno-społecznych uwarunkowań. Zyskują też praktyczną wiedzę na temat sposobów wczesnego rozpoznawania, zapobiegania rozwojowi oraz zwalczaniu przykrych konsekwencji wypalania się. Integralnym elementem szkolenia jest udział w badaniu Kwestionariuszem Wypalenia Zawodowego MBI wraz z interpretacją jego wyników.