Zagubiona myszka

Tematyka: multimedia, behawioralne, cyberprzemoc
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 90 min / 45 min

Warsztaty profilaktyczne behawioralne. Zajęcia dla najmłodszych i zarazem najmniej uświadomionych użytkowników mediów. W ich trakcie dzieci uczą się prawidłowego korzystania z Internetu, poznają zagrożenia związane z surfowaniem w Sieci, a także negatywne konsekwencję nadmiernego oglądania telewizji czy grania na komputerze. Dowiadują się również, jak rozsądnie planować czas spędzany przed ekranem i dlaczego warto go jednak ograniczać.

Dzięki tego typu warsztatom kształtujemy wśród dzieci odpowiednią postawę wobec treści prezentowanych w mediach. Przede wszystkim uczniowie odkrywają zalety, jakie ma zabawa i rozmowa z innymi dziećmi „na żywo”. Prowadzący zajęcia psychologowie, za pomocą bajek edukacyjnych, zabaw i gier, w łatwo przyswajalny sposób przekazują uczniom wademekum odpowiedzialnego i bezpiecznego użytkownika multimediów.