Zajęcia profilaktyczne dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym,
że nie trzeba rozumieć, by czuć.
Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się wydarzyło,
rany w sercu są już zbyt głębokie.

Carlos Ruiz Zafón

Warsztaty profilaktyczne poświęcone starszym uczniom szkoły podstawowej. Prowadzone są w paradygmacie psychologii pozytywnej, więc akcentują raczej korzyści płynące z wyboru pewnych postaw życiowych, aniżeli straszą przykrymi konsekwencjami. Wykorzystywane podczas nich ćwiczenia aktywizujące (m.in. gry edukacyjne, zagadki, burze mózgów), pobudzają wyobraźnię uczniów oraz zachęcają ich do aktywnego uczestnictwa.

Zajęcia warsztatowe pomagają lepiej zrozumieć zarówno istotę zagrożeń płynących ze współczesnej cywilizacji (media, narkotyki, cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne), jak i problemów od wieków towarzyszących naszemu gatunkowi  (agresja, alkohol). Dzięki nim uczniowie zyskują cenną wiedzę, która pomaga im uniknąć wielu zagrożeń oraz pozwala lepiej żyć. Na zakończenie każdego programu następuje podsumowanie oraz, na życzenie zamawiającego, badanie diagnozujące skalę zagrożenia wybranym problemem w danej klasie.