Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej

Dojrzewać to nieskończenie zmieniać siebie samego.
Henri Bergson

W pracy z gimnazjalistami naszym podstawowym celem staje się maksymalna mobilizacja młodzieży do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Zależy nam bowiem na zaangażowaniu uczniów do wspólnej pracy nad sobą i nad swoimi słabościami, a przy tym zdajemy sobie doskonale sprawę ze specyfiki tej grupy wiekowej. Za pomocą przemyślanych scenariuszy zajęć oraz dynamicznego ich prowadzenia pomagamy młodym ludziom uzmysławiać sobie rozliczne zagrożenia, które na nich czyhają. Przykładem takiego podejścia może być szerokie stosowanie przez nas technik dramowych, dzięki którym uczniowie w bezpośredni i niezwykle obrazowy sposób zostają skonfrontowani z negatywnymi skutkami agresywnego zachowania czy popadania w nałogi.

Nasi trenerzy zapoznają też gimnazjalistów z podstawowymi wiadomościami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, omawiając wybrane zagadnienia w oparciu o przepisy stosownych kodeksów. Po przeprowadzonych zajęciach dzielą się też swoimi uwagami z wychowawcami, sugerując podjęcie stosownych działań – nie naruszając przy tym, oczywiście, anonimowości uczniów. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowego badania ankietowego, którego wyniki stanowią jednocześnie wskaźnik zagrożeń patologiami społecznymi w obrębie danej klasy.