Zajęcia profilaktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych

Młodość, mistrzu, jest rzeźbiarką,
Co wykuwa żywot cały;
Choć przeminie sama szparko,
Cios jej dłuta wiecznotrwały.

Zygmunt Krasiński

W naszej ofercie nie może także zabraknąć propozycji dla uczniów szkół średnich. Jest to grupa wiekowa, w której oprócz problemów obecnych również wśród młodszych uczniów pojawiają się zupełnie nowe. Jednym z ważniejszych z nich jest niewątpliwie kwestia wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub też rezygnacja z niej na rzecz podjęcia pracy zawodowej. Rozumiejąc związane z tym rozliczne rozterki młodych ludzi, a także zdając sobie sprawę z braku rozeznania w realiach rynku pracy, przygotowaliśmy dla nich specjalny program zajęć poświęconych odpowiedzialnemu planowaniu własnego rozwoju zawodowego .

Nie zapominamy również o zagrożeniach obecnych w tym szczególnym dla młodzieży okresie, jaki stanowi wkraczanie w dorosłe życie. Dlatego też dostosowaliśmy nasze programy profilaktyczne dotyczące uzależnień, seksu czy radzenia sobie ze stresem do specyfiki tej właśnie grupy odbiorców. Dzięki tym warsztatom młodzież ponadgimnazjalna zyskuje również okazję nauczenia się efektywnej komunikacji w obrębie szkolnej klasy, co w wymierny sposób wpływa na integrację grupy i przyczynia się do uzyskiwania przez nią lepszych wyników w nauce.