Zakazany owoc

Tematyka: uzależnienia, zdrowa żywność
Forma zajęć: warsztat profilaktyczny/ prelekcja
Czas trwania: 90 min / 45 min

Warsztaty profilaktyczne dla klas 1-3 , w trakcie którego uczniowie młodszych klas dowiadują się o zgubnym wpływie stosowania takich używek, jak papierosy bądź alkohol. Podczas tych zajęć uczymy je również ostrożności w kontakcie z nieznanymi osobami częstującymi je słodyczami czy napojami. Poruszamy także temat zdrowego odżywiania oraz przedstawiamy konsekwencje częstego spożywania ,,śmieciowego” jedzenia. Warsztaty są urozmaicane aktywnością plastyczną, a także przywoływaniem scen z popularnych bajek (np. Królewny Śnieżki). Wszystko to sprawia, że dzieci otrzymują w przystępnej formie wiedzę na temat szkodliwości zdrowotnej używek oraz niewłaściwych nawyków żywieniowych.