Zakrzewo

Przedszkole Publiczne w Zakrzewie – warsztaty profilaktyczne dla przedszkola

[…] przedszkolaki chętnie się wypowiadały na temat ulubionych zabaw. […] Dzieci potrafiły odpowiadać na zadane pytania, przestrzegały kolejności wypowiadania się. […] Dowiedziały się w jaki sposób można opanować negatywne emocje w szczególności złość.

Zobacz rekomendację