Zakrzewo

Przedszkole w Starej Wiśniewce- warsztaty profilaktyczne przedszkole

Warsztaty profilaktyczne bardzo ciekawe – dzieci […] Chętnie wypowiadały się na temat ulubionych zabaw, właściwie dopasowały zachowania pozytywne i negatywne.[..]Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej. Na uwagę zasługują właściwie dobrane środki i modulacja głosu prowadzącego.

Zobacz rekomendację