Zakup kontrolowany alkoholu, audyty tajemniczego klienta.

Zakup kontrolowany napojów alkoholowych oraz szkolenie dla ich sprzedawców

Celem szkolenia sprzedawców jest zapobieganie sytuacjom, w których sprzedawca podałby alkohol osobie wyglądającej na nieletnią nie poprosiwszy jej wcześniej o okazanie dowodu tożsamości. Program składa się z dwóch części. W pierwszej z nich tzw. tajemniczy klient (przeszkolona przez specjalistę osoba, która ukończyła 18 rok życia, natomiast jej wygląd i zachowanie budzą uzasadnione wątpliwość dotyczące jej pełnoletniości) dokonuje kontrolowanego zakupu alkoholu we wskazanych punktach sprzedaży. Następnie sporządzany jest raport z wyszczególnieniem punktów, gdzie doszło do kontrowersyjnej sprzedaży alkoholu.

Po zakupie odbywa się profesjonalne dwugodzinne szkolenie sprzedawców dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mogą wziąć w nim udział wszyscy sprzedawcy alkoholu z terenu danej gminy/miasta. Wśród zaproszonych uczestników znajdują się również osoby, których placówki zostały wyszczególnione w raporcie. Często są to ci sami ludzie, którzy sprzedali alkohol tajemniczemu klientowi. Sytuacja ta staje się doskonałym pretekstem do wskazania nie tylko na szkodliwość samego procederu sprzedaży alkoholu nieletnim, ale i na istnienie realnej możliwości ustalenia jego sprawców.

Program składa się z dwóch etapów:

I. Zakup kontrolowany

  • Przeprowadzenie przez tajemniczego klienta zakupu kontrolowanego w punktach sprzedaży (zgodnie z wykazem od Zamawiającego).
  • Przedstawienie raportu końcowego z wyszczególnieniem placówek, w których sprzedano alkohol bez sprawdzenia dokumentu tożsamości. Każdy zakup potwierdzamy załączonym do raportu paragonem.
  • Przygotowanie specjalnych powiadomień oraz broszur dla punktów, które sprzedały alkohol bez kontroli wieku. Ich właściciele otrzymują również specjalne zaproszenia na szkolenie stacjonarne.

II. Szkolenie stacjonarne sprzedawców i właścicielu punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Czas trwania: 2 godziny
Ilość uczestników: do 40 osób

Program szkolenia:

  1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm; czym jest alkohol, jakie są krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej.
  2. Szkody wynikające ze spożywanie alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
  3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
  4. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji.
  5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupujących alkohol.
  6. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.
  7. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych certyfikatów.

Wszyscy sprzedawcy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

*Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia informacyjnego bezpośrednio w punktach sprzedaży.