Zaplątani w sieci

Tematyka: multimedia/ warsztaty behawioralne
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 135min./ 90 min./ 45 min.

Podczas warsztatów profilaktycznych uczniowie poznają różne zagrożenia płynące ze strony multimediów, z których na co dzień ochoczo korzystają. Dowiadują się więc, jakie pułapki ukrywają przed nimi portale internetowe, gry komputerowe czy telefony komórkowe. Poznają również niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w Sieci, jak też z jej brakiem. Warsztaty uczą zresztą nie tylko bezpiecznego, ale i kulturalnego korzystania z multimediów. W trakcie ich trwania dzieci zyskują też świadomość zacierania się granic pomiędzy wirtualnym a rzeczywistym światem. Prowadzący pomaga uczniom wypracowywać w sobie pewien dystans w odniesieniu do treści pojawiających się w internecie oraz właściwe sposoby reagowania na przejawy łamania prawa za pośrednictwem mediów elektronicznych (cyberprzemoc).