Zaproszenie do nieodpłatnego programu rekomendowanego!

ZAPROSZENIE

Centrum Działań Profilaktycznych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego przedmiotem jest cykl szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych adresowanych do uczniów, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji: Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie i program Fantastyczne Możliwości.

Projekt zakłada nieodpłatną dla uczestników realizację 110 szkoleń dla przyszłych realizatorów programów rekomendowanych Program Domowych Detektywów – Jaś
i Małogosia na tropie
oraz Fantastyczne Możliwości na terenie całego kraju. Gminy i/lub szkoły, które są zainteresowane wzięciem udziału
w szkoleniach proszone są o kontakt z naszym biurem drogą telefoniczną: 12 251 61 04, lub mailową: biuro@cdp-szkolenia.pl
Zapisy trwają do 15.09.2017 r. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkoleń będą rekrutowani w pierwszej kolejności z najmniejszych gmin i/lub gmin, w których występują największe skupiska problemów społecznych. W procesie rekrutacji przewidujemy również preferencje dla szkół/gmin, które zadeklarują chęć zakupu materiałów dla realizatorów oraz dla realizatorów, którzy zobowiążą się minimum do jednej realizacji klasowej Programu Domowych Detektywów bądź Fantastyczne Możliwości.