Zdzieszowice – warsztaty profilaktyczne dotyczące agresji i przemocy

Szkoła Podstawowa w Żyrowej – warsztaty profilaktyczne

Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] uświadomiły uczniom i pozwoliły im nazwać emocje towarzyszące agresji, jak i jej skutki.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację