ZESPÓŁ ASPERGERA. POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, ŻYĆ.

Tematyka: dziecko z zespołem Aspergera w szkole
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Choć podobno cierpieli na niego Albert Einstein i Wolfgang Amadeus Mozart, to rzeczywistość dzieci z tym syndromem daleka jest od atmosfery sukcesu. Mimo że zaburzenia tego typu zostały opisane po raz pierwszy już w 1944 r., to do dziś wiedza wielu specjalistów w naszym kraju jest na ten temat znikoma. Mowa o zespole Aspergera charakteryzującym się swoistymi zdolnościami, jasno ukierunkowanymi zainteresowaniami, ale i w wielu przypadkach objawami ADHD oraz trudnościami w interakcjach z rówieśnikami. Zespół Aspergera jest niestety w dalszym ciągu dla wielu nauczycieli i rodziców zupełną zagadką, a brak wiedzy w tym temacie skutkuje licznymi problemami wychowawczymi. W proponowanym szkoleniu zapewniamy niezbędne w tej kwestii przygotowanie merytoryczne rodziców i nauczycieli. Informujemy, czym jest i jak postępować wobec zaburzenia, na które według niektórych szacunków cierpi w Polsce nawet 20 tys. dzieci.