Złość da Ci w kość

Tematyka: agresja i przemoc / warsztaty profilaktyczne
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 135 min/ 90 min/ 45 min

Warsztaty profilaktyczne uczą postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji miedzy rówieśnikami. Prowadzący je psycholog uświadamia uczniów, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą ustala on również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Pokazuje też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznają również metody relaksacji oraz uczą się, jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami.