Żółkiewka

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne behawioralne. Uczniowie starali się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Prowadzący był do spotkania profesjonalnie przygotowany, miał bardzo dobry, bezpośredni kontakt z uczniami. Uczniowie starali się wyciągać wnioski ze spotkania, angażować się intelektualnie i emocjonalnie. Treści wynikające ze spotkania warsztatowego ściśle korelują z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży. Uczniowie podkreślali, że takie zajęcia powinny odbywać się częściej[…]

Zobacz rekomendację