Zuzanna Adach

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów angażując się w różne aktywności takie jak wolontariaty, staże, praktyki.

W 2018 roku ukończyła kurs trenerski I stopnia w Centrum Dobrego Wychowania. Zdobywała tam również swoje pierwsze doświadczenie zawodowe prowadząc warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Z ramienia Centrum Dobrego Wychowania ukończyła także kurs tutorski, przygotowujący do pracy indywidualnej z dziećmi. 

Najwięcej wiedzy trenerskiej uzyskała podczas kursu trenerskiego VCC. Doświadczenie w tym obszarze szlifowała na stażach, między innymi w Fundacji Teatrikon w Lublinie, gdzie miała okazję prowadzić warsztaty z kompetencji miękkich takich jak asertywność, stawianie granic, komunikacja w grupie. Odbywała również staż w Fundacji Inspirator, gdzie oprócz działalności psychoedukacyjnej miała okazję prowadzić szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Od roku 2018 do 2020 była wolontariuszką w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Kompetencje z zakresu psychologii zdobywała również na praktykach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie, w trakcie wolontariatu podczas pandemii „Pomoc Młodych”,  a także podczas licznych kursów i szkoleń między innymi z Dialogu Motywującego, Coachingu, Trenera.