Żyraków

Zespół Szkół w Korzeniowie – warsztaty profilaktyczny

[…] Dzięki tym warsztatom profilaktycznym uczniowie na pewno nauczyli się, jak należy rozwiązywać konflikty, panować nad złością i co można zyskać dzięki dobrej współpracy. W przyszłości chcieliby wziąć udział w takiego typu warsztatach profilaktycznych.

Zobacz rekomendację