Żyrowa

Szkoła Podstawowa w Żyrowej – warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, agresja i przemoc.

Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] poznaniu przejawów związanych] z przemocą słowną i przemocą fizyczną […]

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację