Brzostek

Szkoła Podstawowa w Januszkowicach – warsztaty profilaktyczne

Zajęcia behawioralne […] odbyły się z zastosowaniem aktywnych metod pracy, także zabawy. Dzieci zaangażowane chętnie współpracowały z prowadzacym.

Zobacz rekomendację