Szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych

Krótki opis szkolenia

Czas trwania: 2 godziny

Ilość uczestników: do 40 osób (większa ilość możliwa po uzgodnieniu)

Skrócony opis szkolenia: wpływ alkoholu na organizm i na społeczeństwo, szkody, aspekty prawne, utrata koncesji, ćwiczenia praktyczne, sposoby odmawiania nietrzeźwym.

Materiały: Certyfikaty, katalogi szkoleniowe, ew. materiały informacyjne (tabliczki, zawieszki, plakaty).

Szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych to dobry sposób na zbadanie czy przestrzegane są zasady dotyczące sprzedaży alkoholu (m.in. sprawdzanie wieku, widoczność informacji o szkodliwości alkoholu). Pozwala też na wnikliwe pochylenie się nad sytuacją każdego z sprzedawców (np. jak radzić sobie z lękiem przed odmową). Szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa okolicznej młodzieży.

Dlaczego my?

Do każdego zadania podchodzimy z otwartością, zaangażowaniem i ciekawością.

Stawiamy na indywidualne podejście i realizujemy programy z prawdziwą pasją!

Wnosimy ze sobą ponad 10 letnie doświadczenie w pracy profilaktycznej

Zastanawiasz się dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Alkohol stanowi we współczesnym świecie jedno z największych zagrożeń społecznych. Jego nadużywanie powoduje szereg poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak nieszczęśliwe wypadki, konflikty z prawem czy niechcianych kontakty seksualne. W wielu przypadkach do takiego stanu rzeczy przyczyniają się osoby sprzedające alkohol nieletnim czy nietrzeźwym. Mogą one przy tym działać zarówno powodowane chęcią zwiększania swojego zysku, jak też po prosty z braku stosownej wiedzy. W obu przypadkach skutki ich nieetycznego bądź lekkomyślnego zachowania niekorzystnie odbijają się na całej lokalnej społeczności. Z myślą o bezpieczeństwie w Państwa gminie przygotowaliśmy więc propozycje pod nazwą szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie 4S.

1S  – (sprawdzamy) zapobiegamy sprzedaży alkoholu osobie nieletniej poprzez przeprowadzenie audytu z tajemniczym klientem.

2S – (szkolimy) szkolimy sprzedawcę w punkcie sprzedaży alkoholu, dajemy informację zwrotną i zapraszamy na szkolenie grupowe.

3S – (szkolimy grupowo) szkolenie prowadzone jest w interesujący i angażujący sposób.

4S – (sprawdzamy skuteczność) wykonujemy kolejny audyt z tajemniczym klientem i sprawdzamy skuteczność interwencji.

Więcej informacji o programie 4S znajdą Państwo w naszej ofercie.

Program szkolenia:

  1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm; czym jest alkohol, jakie są krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej.
  2. Szkody wynikające ze spożywanie alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
  3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
  4. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji.
  5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupujących alkohol.
  6. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.
  7. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych certyfikatów.

Sprzedawcy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Istnieje również możliwość zamówienia materiałów informacyjnych dla sklepów i lokali gastronomicznych.

Otrzymują Państwo kompleksową opiekę i stały kontakt z koordynatorem szkolenia

Skuteczność naszego autorskiego programu 4S jest potwierdzona naukowo

Zapewniamy gwarancję satysfakcji, jeśli nie nastąpi poprawa w wynikach, zwracamy koszty szkolenia.

Zalety szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie stacjonarne prowadzone przez doświadczonych profilaktyków.

Atrakcyjne materiały szkoleniowe, certyfikaty i plakaty oraz zawieszki dla sprzedawców,

Audyt z tajemniczym klientem, sprawdzający przestrzeganie prawa sprzedaży alkoholu.

Zaufali nam

Poznaj naszą kadrę

Skontaktuj się z nami!

Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 24 godzin 🙂