Szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Czas trwania: 2 godziny
Ilość uczestników: do 40 osób

Alkohol stanowi we współczesnym świecie jedno z największych zagrożeń społecznych. Jego nadużywanie powoduje szereg poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak nieszczęśliwe wypadki, konflikty z prawem czy niechcianych kontakty seksualne. W wielu przypadkach do takiego stanu rzeczy przyczyniają się osoby sprzedające alkohol nieletnim czy nietrzeźwym. Mogą one przy tym działać zarówno powodowane chęcią zwiększania swojego zysku, jak też po prosty z braku stosownej wiedzy. W obu przypadkach skutki ich nieetycznego bądź lekkomyślnego zachowania niekorzystnie odbijają się na całej lokalnej społeczności. Z myślą o bezpieczeństwie w Państwa gminie przygotowaliśmy więc dwie propozycje szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Program szkolenia:

  1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm; czym jest alkohol, jakie są krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej.
  2. Szkody wynikające ze spożywanie alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
  3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
  4. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji.
  5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupujących alkohol.
  6. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.
  7. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych certyfikatów.

 

Sprzedawcy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Istnieje również możliwość zamówienia materiałów informacyjnych dla sklepów i lokali gastronomicznych.