Nasielsk

Szkoła Podstawowa w Nasielsku- rekomendowane warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na proponowane ćwiczenia. Dobrze rozumiały cel warsztatów profilaktycznych-trafnie rozpoznawały zachowania dobre od złych i chętnie się wypowiadałaby przytaczając przykłady z życia.

Zobacz rekomendację