Pleśna

Szkoła Postawowa w Pleśnej warsztaty profilaktyczne dla dzieci

Pan Dawid Droździkowski w ciekawy i przystępny sposób motywował dzieci do pracy. Proponowane zabawy uczyły dzieci współpracy, uważnego słuchania.

Zobacz rekomendację