Płońsk

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku – warsztaty profilaktyczne behawioralne

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych dochodzili do prowadzącego i zadawali dodatkowe pytania, bądź prosili o materiały na temat cyberprzemocy.

Zobacz rekomendację