Rzgów

Szkoła Podstawowa w Rzgowie- warsztaty dla młodzieży, profilaktyka uzależnień

Grupy bawiły i pracowały dzięki grom i różnym ćwiczeniom psychologicznym. Zastosował wybrane metody i techniki aktywizujące oraz metody integracyjne, dzięki którym [..] przekazał problem różnych uzależnień w bardzo interesujący sposób, jasno, zrozumiale i obrazowo oraz właściwie do wieku grupy.

Zobacz rekomendację