Rzgów

Szkoła Podstawowa w Sławsku – warsztaty profilaktyczne.

Warsztaty profilaktyczne okazały się wyjątkowo ciekawe [..] Pozwoliły one w sposób zrozumiały i obrazowy w formie zabaw i scenek, przybliżyć dzieciom problem uzależnień oraz wskazywały sposoby ich przezwyciężenia.

Zobacz rekomendację