Bezpieczne smyki

Tematyka: bezpieczeństwo, warsztaty profilaktyczne behawioralne
Forma zajęć: warsztat profilaktyczny przedszkole
Czas trwania: 45 min.

Maluchy narażone są na wiele niebezpieczeństw. Na swojej drodze często napotykają nieznane im niebezpieczne przedmioty, a ich naturalna chęć zabawy i potrzeba ruchu mogą pochłaniać je tak bardzo, że w kluczowym momencie nie zachowają należytej ostrożności. Celem zajęć jest wytworzenie u dzieci postaw i zachowań, które w przyszłości będą je chronić przed potencjalnymi zagrożeniami. W trakcie warsztatu najmłodsi nauczą się, jak reagować w wypadku spotkania obcej osoby, jak wezwać pomoc oraz jak zachowywać się na placu zabaw, w domu i na ulicy, żeby nie zrobić sobie ani innym krzywdy.