SZKOLENIA I BADANIA

Nasze programy tworzone są w oparciu nie tylko o możliwie jak najbardziej aktualną wiedzę psychologiczną, lecz również doświadczenie własne naszych trenerów oraz  indywidualne potrzeby zamawiających. Struktura zajęć jest dosyć elastyczna, co oznacza, że jesteśmy w stanie każdorazowo dostosować się do specyfiki danej grupy poprzez modyfikację przebiegu spotkania w oparciu o wcześniej przygotowany zestaw scenariuszy alternatywnych. Kiedy tylko wystąpi taka potrzeba, do istniejących programów dołączamy nowe, autorskie propozycje, by móc jak najpełniej realizować Państwa potrzeby w zakresie nowoczesnej i skutecznej profilaktyki społecznej.