Damian Nowak realizator programu Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.

Filozof, pedagog, profilaktyk, tutor, technik informatyk. Absolwent studiów z zakresu filozofii (specjalizacja nauczycielska) i pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Ukończył studia podyplomowe z tutoringu i coachingu w edukacji oraz jest w trakcie studiów z nauczania informatyki na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Certyfikaty:

 • Program rekomendowany pt. „Debata”  – adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat).
 • Program rekomendowany pt. „Unplugged” – zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.
 •  Program rekomendowany „Poruszające bajki o emocjach” (Gruntownia).
 • Program wczesnej profilaktyki pt. „Cukierki” (Fundacja Homo Homini).

Szkolenia:

 • Wprowadzające do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metodą CDP.
 • Program „Mali Rebelianci” i teorii monomitu dr. Jarosława M. Spychał.
 • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów (Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu).
 • Kurs pt. „Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii” (Psychodia).
 • Szkolenie z zakresu pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych
 • Szkolenie pt. „Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu Porozumienia bez przemocy” (Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych).
 • Szkolenie pt. „Bajkoterapia w praktyce” (Gruntownia).

Przez prawie trzy lata pełnił służbę w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Prowadzi kanał popularyzujący filozofię na YouTube pt. „Światły”. Zwolennik alternatywnych form kształcenia i uczenia się przez zabawę. Uczył etyki i filozofii w liceum oraz prowadził zdalne korepetycje przygotowujące licealistów do matury z filozofii. Podczas studiów przewodził Kołu Naukowemu Filozofów UJD, organizował konferencje naukowe, występował publicznie oraz prowadził warsztaty. Prowadzi szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych w formie stacjonarnej jak i audyty szkolenia sprzedawców połączone z audytami tajemniczego klienta (mystery shopping).