Ewa Siedlaczek - realizatorka warsztatu: Program Profilaktyczny Debata

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35 letnim stażem, oligofrenopedagogiem, pracującym przez ponad 20 z uczniami niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych. Od dwóch lat jestem certyfikowanym trenerem kompetencji miękkich, a od roku współpracuję z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce i prowadzę warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: „Matematycznych uzdolnień dzieci: diagnoza i wspomaganie” Prowadziłam w szkole eksperyment pedagogiczny dotyczący czynnościowej metody nauczania matematyki, a także warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkól Chorzowa ukazujące słuszność wprowadzania tej metody nauczania matematyki. Byłam również inicjatorką i realizatorką programu :”Edukacja przez szachy w szkole” Posiadam  uprawnienia do prowadzenia i realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych: Unplugged, Program Profilaktyczny Debata, Cukierki, Poruszające Bajki o Emocjach. Ukończyłam II stopnień kursu Biblioterapii, II stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także kurs trenerski w wymiarze 360 godzin z zakresu „Kształcenia zintegrowanego w systemie-Edukacja przez ruch.” Dbam o stałe podnoszenie swych kompetencji uczestnicząc w warsztatach z improwizacji, asertywności i pracy profilaktycznej. Należę od 2 lat do Muzealnego chóru społecznego, podnosząc kompetencje również i w tej sferze.