Joanna Ogryzek - realizatorka: program profilaktyczny unplugged

Pedagog, trener, profilaktyk, terapeuta, konsultant kryzysowy, edukator, studentka psychologii.

Prowadzi zajęcia:

– program profilaktyczny Unplugged

– program profilaktyczny Debata

– program profilaktyczny ARS

– program profilaktyczny Debata

Absolwentka pedagogiki o specjalności resocjalizacja, trener i realizator trzech programów profilaktycznych znajdujących się w bazie programów rekomendowanych przez PARPA, ORE i KBPN, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych SST, certyfikowany Konsultant Kryzysowy, absolwentka psychologii biznesu, studentka czwartego roku psychologii klinicznej oraz dzieci i młodzieży.

Brała również udział w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu: profilaktyki uzależnień, zaburzeń emocjonalnych, przemocy, wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży, profilaktyki zachowań samobójczych oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jest twórcą warsztatu online: „Emocje – Jak nad nimi panować (?)” (emocje – podstawowa wiedza, rozpoznawanie ich, nazywanie, wyrażanie, przeżywanie; koncentracja w sytuacjach stresogennych, narzędzia redukcji stresu, techniki relaksacyjne, oddechowe ABC, quizy, metody radzenia sobie ze stresem, regulacja emocji, samoregulacja, samokontrola, domykanie reakcji stresowych, dostarczenie umiejętności rozpoznawania różnic pomiędzy myślami a uczuciami i emocjami, ćwiczenia uważności), 

Jest autorką artykułu „Trening asertywności” opublikowanego na stronie Stowarzyszenia Widzących Więcej. 

Stworzyła także scenariusze do zajęć i warsztatów profilaktycznych, w tym kart pracy – emocji i sytuacji społecznych. 

Posiada certyfikat warsztatu pracy metodą EQdo (karty emocji).

We współpracy z Centrum Działań Profilaktycznych przeprowadziła zajęcia/treningi i warsztaty dotyczące stricte profilaktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

🔸️profilaktyka uzależnień, 

🔸️przemoc psychiczna, agresja,

🔸️integracja klasy, 

🔸️uzależnienia od monitora i gier,

🔸️techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, stresowych;

Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne w zakresie:

🔹️zapobiegania używania substancji psychoaktywnych, 

🔹️rozwiązywanie konfliktów,

🔹️tolerancji i szacunku,

🔹️umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz panowania nad emocjami,

🔹️technik asertywności z elementami relaksacji oddechowej.

Jako certyfikowany Konsultant Kryzysowy posiada kwalifikacje do:

– świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej osobie w trudnej i kryzysowej sytuacji życiowej,

– wsparcia emocjonalnego i pomocy w przeżywaniu kryzysu psychologicznego oraz skutecznym radzeniu sobie z nim.

W swojej firmie zajmuje się także, jako certyfikowany specjalista ds HR’u międzynarodowego oraz mediator biznesowy, udzielaniem konsultacji HR oraz negocjacji biznesowych na rynku międzynarodowym w branżach: recyklingu, sektora metalurgicznego, gospodarki odpadami i energetyki.