Łuków

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkoła Podstawowa nr 1
w Łukowie – warsztaty profilaktyczne behawioralne, profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne były prowadzone aktywnymi metodami pracy. Pani trener miała dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, angażowała ich do działania […]. Treść interesująca i niezwykle przydatna zarówno w środowisku szkolnym, jak też w życiu codziennym.