Małgorzata Słoniewicz - realizatorka: program profilaktyczny Unplugged

Dietetyk, psychodietetyk. W roku 2019 uzyskała tytuł magistra psychopedagoga.

Brała udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach z zakresu popularyzacji nauki o świadomym podejściu do zdrowia. 

Aktywnie pisuje artykuły związane z edukacją zdrowotną w tym żywieniową dla portali związanych z działaniami na rzecz propagowania korzystnych nawyków zdrowotnych.

Prowadziła prelekcje dietetyczne związane z profilaktyką zdrowia  skierowane zarówno dla starszych, jak i najmłodszych. Tworzyła webinary z zakresu podstaw dietetyki, psychodietetyki we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportowym.

Współtworzyła gry terapeutyczne dla  „Twój cel” o tematyce wartości, potrzeb, samoświadomości i samoakceptacji.

Od roku 2018 prowadzi gabinet psychodietetyczny oraz blog pod nazwą: psychodietetyczka.pl.
W roku 2022 podjęła współpracę z Centrum Działań profilaktycznych.
Posiada uprawnienia do realizacji 2 programów znajdujących się w bazie programów rekomendowanych