Nowogard

Szkoła Podstawowa nr 4
w Nowogardzie – warsztat profilaktyczny komunikacja bez agresji

Warsztaty profilaktyczne podniosły wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Prowadząca warsztaty nawiązała pozytywny kontakt z uczniami.

Zobacz rekomendację