Odloty

Tematyka: uzależnienia
Forma zajęć: warsztat profilaktyczny / prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min. / 45 min.

Celem tych warsztatów profilaktycznych jest uświadomienie młodym ludziom zarówno bezpośrednich, jak i dalekosiężnych skutków sięgania po substancje psychoaktywne. Pokazujemy, jakie są mechanizmy powstawania nałogu, jak wygląda życie osoby uzależnionej oraz jaki wpływ mają używki na procesy poznawcze i emocjonalne. Uświadamiamy też uczniom ukryte przyczyny sięgania po narkotyki i alkohol, rozprawiając się po drodze z wieloma narosłymi wokół tego zagadnienia mitami. Uczymy ich przy tym zasad skutecznej odmowy w sytuacji, gdy ktoś częstuje ich szkodliwymi specyfikami. Promujemy też zdrowy styl życia, poprzez wskazywanie na zalety posiadania silnego, niezanieczyszczonego używkami oraz ,,śmieciowym” jedzeniem umysłu i ciała.