PALĄCY PROBLEM

Tematyka: nikotynizm
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Podobno w XV w. bogaci Hiszpanie wyrzucali niedopałki swoich cygar na ulice, a ubodzy zabierali je i zawijali pozostałość tytoniu w papier. Tak powstał papieros, jedna z ciągle najbardziej popularnych używek na świecie. Pomimo tego, że każdy dorosły Polak doskonale wie, jak szkodliwe są papierosy, nałogowo pali je aż 9 mln z nas. Czy najnowszy wynalazek rynku tytoniowego w Polsce, tzw. e-papieros, to bezpieczniejsza i mniej szkodliwa wersja tradycyjnego papierosa? Palenie wśród młodzieży od dawna jest powszechnym problemem. Już nawet dzieci próbują papierosów, a wiele z nich z czasem popada w nałóg, z którego bardzo trudno wyjść. Dlatego najskuteczniejsze jest eliminowanie problemu jeszcze zanim się pojawi. Warsztat uświadomi uczestnikom zagrożenia związane z paleniem oraz podsunie sposoby asertywnej odmowy w sytuacjach, w których uczeń nakłaniany jest przez rówieśników do palenia.