Pilica Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych 2S

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilicy poświadcza rzetelne i profesjonalne przeprowadzanie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych wraz ze sprawdzeniem potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich na terenie Gminy Pilica — Pakiet „2S” , które zostało zrealizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce. 

Szkolenie obejmowało wszystkie zagadnienia związane z ustawowymi obowiązkami i prawami przedsiębiorców, konsekwencjami sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Zostało w sposób profesjonalny przeprowadzone badanie wśród sprzedawców, czy respektują wymóg sprawdzenia tożsamości osób, których wygląd zewnętrzny nie wskazywał na pełnoletniość (tajemniczy klient). Profesjonalizm prowadzących, zastosowanie innowacyjnej metody pracy zostało wysoko ocenione zarówno przez Zamawiającego jak i sprzedawców. 

Realizacja zadania została wykonana zgodnie z zawartą umową i nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

Z przyjemnością polecamy Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce jako sprawdzonego i godnego zaufania realizatora usług badawczych oraz edukacyjno —profilaktycznych.