Piotr Borkowski

Nazywam się Piotr Borkowski, jestem psychologiem, pochodzę z Lublina, lecz mieszkam w Warszawie. Specjalizuję się w sprawach rodzinnych, systemowych, wychowawczych. Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, mam doświadczenie w pracy z kryzysem. Od sierpnia 2022 roku jestem biegłym sądowym i trenerem profilaktycznym.

Wykształcenie:

 Szkolenie ‘Wprowadzenie do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metodą CDP’ w CDP w Wieliczce.

● Kurs ‘ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu’ w CTK w Łodzi.
● Szkolenie ‘Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych’ w PCR w Lublinie.
● Kurs terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.
● Szkolenie ‘Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ASD – metody pracy terapeutycznej’ w PCR w Lublinie.
● Ukończyłem, ze stopniem magistra, kierunek Psychologia; o specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia, na UMCS w Lublinie.