Lubań

Szkoła Podstawowa
w Radogoszczy – warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dzieci mogły aktywnie przyswoić przekazywane treści i były bardzo zaangażowane. […] Uczestnictwo w zajęciach dawało im bardzo wiele radości, co świadczy o tym, że cel został osiągnięty i przyniósł dużą satysfakcję.

Zobacz rekomendację